Nouzové komunikační systémy
Klatovy, Plzeň

SOS tlačítka, přímé volání sestry

Hitel s.r.o. s kontaktními místy v Klatovech a Plzni nabízí nouzové komunikační systémy nemocnicím, poliklinikám, zdravotnickým zařízením, domovům pro seniory, hospicům atd. Jedná se o komunikační systém, který přivolá pomoc hlasovou komunikací nebo nouzovým tlačítkem z lůžkových a pokojových terminálů.
 
 

Přivolání pomoci a komunikace z jakéhokoli místa

 
  • nouzové přivolání s oboustrannou hlasovou komunikací
  • přímé volání sestry na pokoj pacienta
  • nouzové tlačítka pro seniory, SOS tlačítka z toalet, sprch a koupelen
  • přesměrování nouzového volání mezi jednotlivými odděleními
  • propojení komunikačních terminálů v celém areálu
  • pokud je sestra na pokoji, jsou všechna volání přesměrována za ní
  • display terminálu ukazuje přesně místo volání
  • služební terminál umožňuje komunikaci s personálem v jakémkoli pokoji samostatně či hromadně